Ophoping van vocht in een lymfevat of -klier als gevolg van een belemmering of verstopping (= lymfostase) van de lymfe-stroom.

Terug naar lymfe-aandoeningen