Maagkanker is vaak een kwaadaardige (maligne) tumor van de maagwand. Onderscheiden worden adenocarcinomen (klierweefseltumoren: 99% van de gevallen), leiomyosarcomen (gladde spierweefseltumoren) en lymfomen.
Maagkanker kan al in een betrekkelijk vroeg stadium uitzaaien naar andere plaatsen in het lichaam, waaronder de lever en galwegen. Het ontstaat meestal (in ca. 75% van de gevallen) na het 50e levensjaar. Maagkanker komt het meest voor in Chili, China, IJsland en Japan; mogelijk spelen voedingsgewoonten daarbij een rol.

Symptomen van maagkanker

Mogelijke symptomen:
Spijsverteringsstoornissen (o.a. vol, ongemakkelijk gevoel direct na het eten), gewichtsverlies, zwakte, maagbloedingen, bloed overgeven (hematemesis), bloedarmoede (anemie), voelbaar gezwel.
Na uitzaaiing: o.a. vochtophoping in de buikholte (ascites) , geelzucht, kwaadaardige huidknobbeltjes, botverzwakking met botfracturen.

Behandeling van maagkanker

Beschikbare behandelingen van maagkanker:
- Operatieve verwijdering (in ca. 70% van de gevallen) van de maagtumor en het daaraan grenzende gedeelte van de maagwand of de gehele maag
- Bestraling (= radiotherapie): met name bij lymfomen
- Chemokuur: met name na uitzaaiing: o.a. fluorouracil en levamisol (Ergamisol®): zie ook antikankermiddelen

Zie ook:
- vormen van kanker
- tumoren
- kanker

Terug naar maagaandoeningen