Onder maagklachten worden verstaan (o.a.)
- vage, niet-acute pijn in de bovenbuik (= maagstreek)
- zuurbranden
- al of niet in combinatie met misselijkheid, opgeblazen gevoel en snelle verzadiging ('weinig trek')

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- maag-aandoeningen
- slokdarm-aandoeningen, o.a. reflux oesofagitis
- (dunne) darm-aandoeningen, o.a. darmzweren

Terug naar maag-aandoeningen