Abnormaal laag (= hypo-) magnesium-gehalte van het bloed. Magnesium is een belangrijk mineraal voor de zenuwfunctie en de werking van veel enzymen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.) Misselijkheid, braken, spierzwakte, bevingen, aanhoudende spierkramp (= tetanus), slaapzucht en bewusteloosheid.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Verstoorde magnesium-opname in de darm ( = malabsorptie), verminderde nierfunctie ( = nier-insufficiëntie) en bepaalde bijschildklier-aandoeningen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: magnesium-zouten

zie ook: water- en elektrolytenhuishouden

Terug naar mineralen