Zichtbaar of waarneembaar. Voorbeeld: manifeste stadium van een ziekte: het stadium waarin ziekteverschijnselen kunnen worden waargenomen.