Besmetting met het Marburg-virus dat waarschijnlijk afkomstig is van (mens)apen in Centraal-Afrika. Het Marburg-virus behoort, net als het Eboal-virus, tot de zogenaamde filo-virussen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Koorts, hevige bloedingen, dodelijke aantasting van alle organen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
De ziekte kan van aap op mens of mens op mens worden overgedragen via bloed en/of besmet weefsel.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
Behandeling van de verschijnselen.

NB. Er zijn geen medicijnen die een Marburg- of Ebola-infectie kunnen voorkómen of genezen. Het is daarom van groot belang dat verdere verspreiding van en besmetting door het virus worden voorkómen.

Terug naar virus-infecties

(zie www.consumed.nl)