Aandoening waarbij het aantal en de grootte van de mestcellen (= mastocyten) in de weefsels is toegenomen. Als gevolg daarvan worden te veel histamine en andere weefselstoffen (o.a. prostaglandinen en leukotriƫnen gevormd en afgegeven. De verschijnselen lijken op die van een allergische reactie (rode, warme huidvlekken, bulten en jeuk).

Terug naar afweer-stoornissen (= immunologische aandoeningen)