Aandoening waarbij het aantal en de grootte van de mestcellen (= mastocyten) in de weefsels is toegenomen. Als gevolg daarvan worden te veel histamine en andere weefselstoffen (o.a. prostaglandinen en leukotri├źnen gevormd en afgegeven. De verschijnselen lijken op die van een allergische reactie (rode, warme huidvlekken, bulten en jeuk).

Terug naar afweer-stoornissen (= immunologische aandoeningen)