Systeem waarmee apothekers en apotheekhoudende huisartsen kunnen controleren of de medicijnen die patiënten krijgen voorgeschreven juist voorgeschreven zijn, juist gedoseerd zijn en wel of niet kunnen worden gecombineerd met andere recept- of zelfzorgmedicijnen.

zie ook:
- indicatie
- bijwerkingen
- contra-indicaties
- wisselwerkingen (= interacties)
- medicatiebegeleiding

Terug naar medicijnen