Geheel van medische handelingen ten behoeve van de genezing van een ziekte of klacht in relatie tot betreffende patiënt. Het medisch beleid is gebaseerd op de diagnose.

Goed medische beleid bestaat uit:
- voorlichten: verstrekken van informatie over aandoening en (mogelijke) behandelingen
- behandelen (= therapie): medische behandeling van de aandoening of klacht
- volgen van het verloop van de aandoening (o.a. controles)
- begeleiden van de patiënt, o.a. wat betreft therapietrouw
- verwijzen naar andere zorgverlener (medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, etc.)

zie ook: diagnose

Terug naar consult