Mogelijke stoornissen van de maandelijke bloeding bij de vrouw(o.a.):
- amenorroe: uitblijven van de menstruatie
- dysmenorroe: menstruatiepijn
- menorragie: hevige en langdurige menstruatie
- oligomenorroe: lange en onregelmatige tussenpozen tussen twee menstruaties
- polymenorroe: korte en onregelmatige tussenpozen tussen twee menstruaties

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Lichte tot ernstige pijn in de onderbuik (bij menooragie), hevige bloedingen (bij menorragie), onregelmatige menstruatiecyclus (bij bij oligomenorroe en poligomenorroe), vruchtbaarheidsstoornissen (= infertiliteit) of het geheel uitblijven van de menstruatie (= amenorroe).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- onbekend (= primaire stoornissen)
- bekend (= secundaire stoornissen), afwijking in de vaginale functie, onvruchtbaarheid (= infertiliteit) als gevolg van een stoornis in de geslachtshormonen-huishouding of een psychische stoornis.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
De behandeling is geheel afhankelijk van de oorzaak van de menstruatie-stoornis.

zie ook:
- menstruatie-pijn
- menstruatie-cyclus

Terug naar aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen (= gynaecologische aandoeningen)