Met gereguleerd afgifte van de werkzame stof uit het medicijn (bijv. capsule, dragee, tablet) in de maag- of darmholte nadat dit is ingenomen via de mond.