Ziekte die vooral onder mijnwerkers voorkomt en wordt veroorzaakt door de darmrondworm. Ca. 1/4 van de wereldbevolking is besmet met de mijnworm.

Besmetting
Besmetting vindt plaats via larven die in aarde leven die is besmet met menselijke ontlasting die worm-eieren bevat. De larven kunnen door de huid dringen en bereiken via de bloed- en lymfebanen de longen. Vanuit de longen kruipen ze via de luchtpijp omhoog naar de keel en komen dan na doorslikken van het longslijm na ca. 1 week in de maag en darmen terecht, waar ze eieren leggen (etc.).

Mogelijke verschijnselen bij mijnwormziekte (o.a.):
- jeuk en huiduitslag op plaats waar de larven door de huid zijn binnengedrongen
- koorts, hoesten en piepende ademhaling
- pijn in bovenbuik (vooral volwassenen)
- darmbloedingen, waardoor eiwit- en ijzertekort, bloedarmoede (= anemie), vertraagde groei en op den duur hartfalen (kinderen)

Mogelijke behandelingen (o.a.):
- bloedarmoede: ijzer-preparaten of bloedtransfusie (in ernstige gevallen)
- medicijnen: mebendazol-tabletten/Anti-Worm®, Madicure®, Vermox®, Wormkiuur® (NB. niet bij zwangere vrouwen!)

Terug naar worm-infecties