Geringe hersenfunctie-stoornis (mogelijk ontstaan tijdens de bevalling) waardoor het jonge kind zich moeilijk kan concentreren, op alle prikkels uit zijn omgeving regareert en bovenmatig beweeglijk is (= hyperactiviteit). Hierdoor kunnen op school leerproblemen ontstaan.

zie ook: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (= ADHD)