Lekkende hartklep tussen de linker boezem en de linker kamer van het hart doordat de klep niet goed sluit. Als gevolg daarvan stroomt na een samentrekking van het hart (= systole) een deel van het bloed terug naar de linker boezem.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Typische hartruis, verdikte linker hartwand (= cardiale hypertrofie), hartkloppingen, hartfibrilleren, stolselvorming in het hart (= cardiale trombose), hersen-infarct (door hartstolsel), hartfalen, kortademigheid (= dyspnoe) gezwollen benen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Acuut reuma (hartklep-infectie met streptokokken), hartinfarct, myxomatose

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de verschijnselen, zoals fibrilleren met anti-aritmica
- chirurgisch herstel van de hartklep met klepprothesen
- vervanging van de zieke hartklep door een kunstklep

Terug naar hartklep-aandoeningen