Atypische moedervlekken zijn platte of verheven, donkerbruine huidgezwellen, al of niet met haren, die groter zijn dan 1.2 cm in doorsnede). Verwijdering is mogelijk (door een arts) onder plaatselijke verdoving.

Terug naar moedervlekken