Het gebeurt maar zelden dat een moedervlek verandert in huidkanker. Kwaadaardige moedervlekken zijn soms moeilijk te onderscheiden van huidkanker (= melanoom). De moedervlekken veranderen dan van uiterlijk en vorm. In dat geval wordt niet alleen de moedervlek zelf, maar ook het omringende huidweefsel chirurgisch verwijderd.

zie ook: naar de (huis)arts?

Terug naar moedervlekken