Morfine is ingedroogd sap van de papaver (= Papaver somniferum) en bevat de opiaten morfine en codeïne. Morfine en codeïne worden medisch toegepast als sterke pijnstiller (o.a. bij kanker en brandwonden).
Morfine en andere opiaten brengen een gelukzalige toestand (= euforie) teweeg, waardoor zowel geestelijke als lichamelijke pijnen niet of nauwelijks worden gevoeld. Heroïne wordt via chemische weg uit morfine bereid.

Mogelijke risico's (o.a.)
- besmettingsgevaar door gebruik van vervuilde naalden: o.a. aderontsteking, hepatitis, HIV/AIDS, bloedvergiftiging (= sepsis).
- ondervoeding vanwege slecht voedingsgedrag
- chronische verstopping (= obstipatie)
- stoppen met menstrueren

Verslaving
Morfine is een sterk verslavend middel dat in geen enkel land ter wereld in de handel mag worden gebracht en gebruikt. Het veroorzaakt zowel lichamelijke (= gewenning) als geestelijke afhankelijkheid (= verslaving). Als men het middel eenmaal heeft gebruikt is het zeer moeilijk om er wer vanaf te komen.

Overdosis
Slaperig, bewusteloosheid, coma.

Stoppen ('afkicken')
Meestal zeer ernstige onthoudingsverschijnselen, zoals pijnlijke spieren, spierkrampen, griep-achtige verschijnselen, doemdenken. Ca. 1 week na stoppen met het gebruik nemen de ontwenningsverschijnselen af. Het grootste probleem is daarna het overwinnen van de geestelijk afhankelijkheid.
NB. Stoppen op eigen gelegenheid lukt bijna nooit. Zoek daarom altijd hulp bij een arts of bij een professionele instelling.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- methadon-programma's van de plaatselijke GGD (om het stoppen te vergemakkelijken)
- consultatiebureaus voor alcohol en drugs
- verslavingsklinieken

NB. Aan bovengenoemde instellingen zijn artsen, psychologen en maatschappelijke werkers verbonden om verslaafden die willen stoppen bij te staan.

zie ook:
- heroïne
- afhankelijkheid (= 'verslaving')

Terug naar harddrugs