Mouches volantes (= myiodesopsie) is het zien van bewegende (= volantes) vlekjes of vliegjes (= mouches) in het gezichtsveld. Dit verschijnsel komt voor bij cataract (= grijze staar = ooglenstroebeling).

Terug naar grijze staar