Psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een relatief starre, onaangepaste reactie op sociale gebeurtenissen. De patiënt is zich daarvan niet bewust en vindt zelf (meestal) dat hij/zij zich correct gedraagt. Het contact met de werkelijkheid is verder niet verstoord. Het onaangepaste gedrag leidt echter vaak tot ernstige problemen in de privé- en werksfeer.
Als de patiënt het probleem zelf onderkent (meestal uit persoonlijke frustratie) of er door anderen op wordt gewezen (meestal vanwege de last die zij er van hebben) krijgen anderen of de omstandigheden gewoonlijk de schuld.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Overdreven superioriteitsgevoel, egocentrisch en arrogant gedrag, anderen graag kwetsen, vaak en snel gefrustreeerd, woedend of depressief bij eigen falen of verlies, anderen jaloezie verwijten, ongeduldige omgang met anderen, misbruik maken van anderen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- erfelijke aanleg
- chronische ziekte of handicap met grote afhankelijkheid

zie ook: behandeling

Terug naar persoonlijkheidsaandoeningen