Geleidelijke loslating van het netvlies (= retina) door vocht-ophoping tussen de buitenste (= pigment-epitheel) en de binnenste netvlies-laag.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- zien van onregelmatige, zwevende vormen in het blikveld
- wazig zien door loslating van de gele vlek of macula
- lichtflitsen
- netvlies-scheuring
- verminderd gezichtsvermogen
- blindheid

zie ook:
- oorzaken
- behandeling

Terug naar oog-aandoeningen