Groep van medicijnen die werkzaam zijn bij aandoeningen van de hersen- en ruggemergszenuwen.

Ze worden onderverdeeld in:
- ALS-middelen (= middelen bij amyotrofe laterale aandoeningen)
- dementie-middelen
- epilepsie-middelen (= anti-epileptica )
- migraine-middelen om een migraine-aanval te voorkómen of te behandelen
- MS-middelen (= middelen bij multipele sclerose)
- parkinson-middelen
- vertigo-middelen bij evenwichtsstoornissen en duizeligheid

zie ook: centraal-neurologische aandoeningen (o.a. dementie, epilepsie, MS, Parkinson)