Mogelijke oorzaken van tabalsverslaving (= nicotine-erslaving) o.a.:
- geestelijke afhankelijkheid (= verslaving) door gewoonte-vorming door verkeerd voorbeeld (ouders, vrienden, etc.), vooral tijdens de pubertijd en adolescentie
- lichamelijke afhankelijkheid (= gewenning, tolerantie) door nicotine, waardoor bij stoppen onthoudingsverschijnselen optreden die vervolgens weer aanzetten tot roken

NB. In de praktijk versterken de geestelijke en lichamelijke verslaving elkaar.

Terug naar nicotine-verslaving

Kijk ook bij: stop met roken