Ontsteking (= itis) van de nieren (= nefro-) met bacteriën of virussen.

Onderscheiden worden o.a.
- chronische interstitiële nefritis: ontsteking van (een van) beide nieren met onbekende oorzaak en kan tot een schrompel-nier leiden
- glomerulo-nefritis: ontsteking van de glomeruli (plaats in de nier waar het bloed wordt gefiltreerd) in de nierschors (= renale cortex)
- pyelo-nefritis: ontsteking van het nierbekken waarin de gevormde urine wordt verzameld

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- nierpijn, nierfunctie-vermindering (= nier-insufficiëntie)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- antibiotica

NB. De behandeling is sterk afhankelijk van de aard van de verwekker van de ontsteking, de plaats van de ontsteking en eventuele, bijkomende oorzaken of complicaties.

zie ook: urineweg-infecties

Terug naar nier-aandoeningen