Complexe, organische zuren die zich in de celkern bevinden en daar de chromosomen en genen vormen (= erfelijke materiaal van de cel).

Onderscheiden worden:
- DNA (= desoxy-ribo-nucleinic acid = desoxy-ribo-nucleïnezuur)
- RNA (= desoxy-ribo-nucleinic acid = desoxy-ribo-nucleïnezuur)

Terug naar celkern