Aandoening waarbij vaak tijdens de slaap wordt gesnurkt en per uur minimaal 5 adempauzes (= apneu) voorkomen die langer duren dan 10 seconden. Bij de aandoening verslappen de keelspieren wat een gedeeltelijke of gehele afsluiting van de luchtweg veroorzaakt.


Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Chronisch zuurstof-tekort waardoor op den duur de kans op een hart- of herseninfarct toeneemt.

Veel mensen met slaapapneu hebben een moeilijk te behandelen hoge bloeddruk, die als zij worden behandeld met een luchtpomp of speciale apneubeugel (niet te verwarren met snurkbeugel, want dat is iets anders en helpt niet bij apneu) weer kan zakken tot normale waarden. Ook burnout-achtige verschijnselen komen vaak voor, terwijl het hier dan gaat om de gevolgen van een verstoorde diepe slaap.


Mogelijke behandelingen (o.a.)
- een cpap (luchtpomp)
- een MRA (apneubeugel)
- leefstijl aanpassen en dit rest van het leven volhouden.

Mensen met slaapapneu moeten naar de huisarts, die hen doorverwijst naar slaapklinieken om daar te onderzoeken waar de obstructie zit en welke behandelmethode dan de beste is.


zie ook:
- slaap-apnoe
- Cheyne-Stokes-ademhaling

Terug naar slaap-aandoeningen