Mogelijke behandelingen van ondergewicht zijn o.a.:
- oorzaak wegenemen (= curatieve/causale therapie)
- calorie-rijk dieet: resultaat is geheel afhankelijk van de orozaak van het ondergwicht
- sonde-voeding: kunstmatige voeding via een plastic slangetje waarbij het voedsel via neus en keel tot in de maag (= maagsonde) of dunne darm (= darmsonde) wordt gebracht
- calorierijk infuus in een ader (= intraveneus)

Terug naar ondergewicht