Mogelijke oorzaken van ondergewicht zijn o.a.:
- ondervoeding door onvoldoende voedsel (= verhongeren)
- lichamelijke aandoeningen, uiteenlopend van maagdarm-infecties, uitputtende chronische infectieziekten (o.a. AIDS), uitgezaaide kanker, beroerte, ernstige brandwonden, verlammingen van maag of darmen, etc.
- psychische aandoeningen, waaronder anorexia, dementie, persoonlijkheidsstoornissen met zelfverwaarlozing.

Terug naar ondergewicht