Het plegen van sexuele handelingen met kinderen (1) jonger dan 12 jaar of (2) ouder dan 12 maar jonger dan 16 jaar (buiten echt).

Wettelijke bepalingen (Wetboek van Strafrecht, 2004):
Ontucht met iemand jonger dan 12 jaar:
Artikel 244
Hij die met iemand van de leeftijd beneden twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het sexueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
NB.
- De woorden 'sexueel binnendringen van het lichaam' omvat ieder binnendringen van het lichaam met een sexuele strekking derhalve ook het met sexuele intentie met de vingers binnendringen en betasten van de binnenkant van de vagina (Hoge Raad 22 februari 1994).
- Ontuchtige handelingen die op zichzelf niet als sexueel binnendringen kunnen worden betiteld doch aan dat binnendringen voorafgaan en daarop volgen vallen mede onder artikel 244 (Hoge Raad 18 mei 1999)
Ontucht met iemand ouder dan 12 jaar, maar jonger dan 16 jaar:
Artikel 245
Hij die met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het sexueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Terug naar verboden sexuele gedragingen