Raadpleeg direct de (huis)arts (o.a.)
- als u vrij plotseling slecht ziet
- als uw erg veel pijn heeft aan uw oog

Raadpleeg ook uw (huis)arts (o.a.)
- als het hele oogwit rood is of wordt
- als de oog-ontsteking na 3 dagen niet minder wordt
- als er iets in uw oog zit dat u er zelf niet uit krijgt
- als u denkt dat er sprake is van overgevoeligheid of allergie
- als er andere u verontrustende verschijnselen optreden

Terug naar oogbindvlies-ontsteking

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Oog-ontsteking\", juni 2002