Overdosering betekent dat méér medicijn wordt gebruikt dan door de arts (zie etiket) of in de bijsluiter (zie: dosering) is voorgeschreven. Hierdoor komt te veel van de werkzame stof in (bij inwendig gebruik) of op (bij uitwendig gebruik) het lichaam terecht.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- voorkómen
- behandeling
- bijwerkingen
- veiligheid van medicijnen
- vergiftiging

Terug naar medicijnen