Mogelijke behandelingen van overdosering (o.a.):
- Lees na overdosering of als overdosering wordt vermoed de bijsluiter (zie: 'Wat te doen bij overdosering').
- Neem onmiddellijk contact op met de (huis)arts of de dichtsbijzijnde poli of het ziekenhuis.
- Houd als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat de medicijnen, verpakking en/of bijsluiter bij de hand.

Terug naar overdosering