Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.):
- bijwerkingen, maar dan vaker en/of ernstiger dan nornaal
- bijwerkingen die gewoonlijk niet optreden in de gebruikelijke dosering
- lichte tot levensbedreigende vergiftigingsverschijnselen (o.a. bewusteloosheid)

NB. De verschijnselen die kunnen optreden na overdosering worden vooral bepaald door de aard en de hoeveelheid medicijn dat men binnen heeft gekregen.

Terug naar overdosering