Verminderde geestelijke spankracht als gevolg van een te lang durende wanverhouding (= disbalans)tussen de psychische draagkrachten en individuele en sociale belasting (stress) van een individu.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Overgevoeligheid voor allerlei prikkels, emotionele labiliteit, angst, gespannenheid, spierpijn, slaapproblemen.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- verminderen, wegnemen van persoonlijke en/of sociale overbelasting
- rust/vakantie/sabatical year
- homeopathische middelen (zie hieronder)

zie ook:
- stress
- burn out

Terug naar psychische aandoeningen