Mogelijke behandelingen van persoonlijkheidsstoornissen (o.a.):
- psychotherapie:
Meestal langdurig, inzicht verwerven in eigen ziektebeeld door confrontatie met de gevolgen van het gedrag, grenzen stellen aan het gedrag, gedrags-, gezins- en/of groepstherapie, psycho-analyse
- psychofarmaca
- kalmerende middelen (= sedativa)
- anti-depressiva
- angst-dempende middelen (= anxio-lytica)
- combinatie van psychofarmaca (= 'pillen') en psychotherapie (= 'praten')

Terug naar persoonlijkheidsaandoeningen