Dodelijk verlopende hersen-aandoening door verschrompeling (= atrofie) van de met name de voorste (= frontale) en zijdelingse (= temporale) hersenkwabben van de hersenschors.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Prikkelbaarheid en irritatie, sufheid, toenemende (= progressieve) dementie

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Ernstige ondervoeding (meestal)

Terug naar dementie