Plethysmografie (plethora = volbloedigheid, bloedovervulling) is het meten van de doorbloedingssnelheid door de aders (= veneuze bloedvaten) van een bepaald lichaamsdeel. Op deze wijze kunnen bepaalde afwijkingen in het functioneren van de aders worden opgespoord.

De meting geschiedt met behulp van een plethysmograaf die -na plotselinge opheffing van een vooraf aangelegde stuwband- de veranderingen in de omvang van een bepaald lichaamsdeel meet.

zie: doorbloedingsstoornissen