Normaal gesproken zijn de beide longvliezen (= pleura) van elkaar gescheiden door een dun laagje vocht. Bij pleura-effusie is sprake van een abnormale ophoping van pleuravocht (tot 1-2 liter!).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Kortademigheid (= dyspnoe), pijn op de borst, vooral bij inademen
Het pleuravocht kan ook bloed (= hemothorax), pus (= long-empyeem), lymfe (= chylothorax) of cholesterol bevatten.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak
- pijnbestrijding: o.a. paracetamol en ibuprofen
- vocht aftappen (= thoracocentese) met naald of slang (= longdrain)
- operatieve ingreep

zie ook:
- oorzaken
- pneumothorax

Terug naar long-aandoeningen