Lucht (= pneumo-) in de ruimte tussen het borstvlies en het longvlies (= pleura).

Mogeliijke verschijnselen (o.a.)
Llichte tot ernstige kortademigheid (= dyspnoe),
pijn in de borst mogelijk uitstralend naar nek, schouder en buik, ernstige ademhalingsproblemen, shock, hartstilstand

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- spontaan longscheurtje
- longscheurtje door long-aandoening (= secundaire pneumothorax):
- long-scheurtje door grote drukverandering in de longen (bijv. tijdens duiken of vliegen)
- long-scheurtje tijdens longfoto of long-operatie

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- kleine pneumothorax: vaak spontane genezing na enkel dagen
- grote of steeds terugkerende (= recidiverende) pneumothorax: (1) thorax-naald of -drain om lucht af te zuigen, (2) operatie via de borstwand met met thoracoscoop

zie ook:
- vormen
- pleuravocht

Terug naar long-aandoeningen