Toename van de totale hoeveelheid urine die per dag wordt geproduceerd (= dagelijkse urinelozing).

zie verder: overmatige urineproductie