Zeldzame beenmerg-aandoening waarbij met name het aantal de rode bloedcellen (= erytrocyten) in het bloed (= hematocriet-waarde) sterk is toegenomen. Hierdoor neemt het bloedvolume toe en wordt het bloed dikker wordt (= hyperviscositeit). Als gevolg daarvan neemt de bloedcirculatie door de kleinste bloedvaten (= haarvaten, bloedcapillairen) af.
Meestal treedt de ziekte pas vanaf het 60e levensjaar op, maar soms ook op jongere leeftijd.
Vaak treedt milt-vergroting op, soms leververgroting.
In de tweede fase is het beenmerg ''vervezelt'' waardoor misvormd bloed wordt gevormd, waarna bloedtransfusies nodig zijn en de patient verzwakt en uiteindelijk overlijdt.

Mogelijke verschijnselen[ (o.a.)
Hoofdpijn, licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, snel moe, vermoeid gevoel, kortademigheid, gezichtsproblemen (o.a. blindevlekken en lichtflitsen), tandvleesbloedingen, rode huid (vooral in gezicht), jeuk (vooral na een warm bad of douche), botpijn (soms)


Mogelijke complicaties (o.a.)
- maagzweren, nierstenen, trombose (in zowel aders als slagaders), perifere doorbloedingsstoornissen, hartinfarct, TIA, herseninfarct, leukemie (zeer zelden)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- aderlating (= flebotomie) om het aantal rode bloedcellen (= hematocriet-waarde) te verlagen en het bloedvolume te verminderen (aanvankelijk ca. 0,5 liter bloed per 2 dagen, daarna op geleide van de hematocriet-waarde)
- medicijnen
- middelen tegen jeuk
- anti-stollingsmiddelen (= anticoagulantia), waaronder lage doseringen (acetyl)salicylaat (= ' aspirine')
- chemotherapie om de aanmaak van rode bloedcellen af te remmen

zie ook: beenmerg-aandoeningen

Terug naar bloed-aandoeningen