Spierziekte die meestal pas op oudere leeftijd (> 50 jaar) en 2x vaker bij vrouwen dan bij mannen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Ernstige spierpijn (maar geen spierzwakte of -beschadiging) en stijfheid, waardoor mogelijk ernstige bewegingsbeperking in de nek, schouders, heupen en bekkengordel, temperatuurverhoging (koorts) , gewichtsverlies, onbehaaglijk gevoel, depressiviteit, bepaalde bloedwaarden- (o.a. verhoogde BSE/eiwitbezinking) en bloedbeeldveranderingen en een bepaalde vorm van bloedarmoede (hypochrome anemie)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Aandoening van het immuunsysteem (= auto-imuunziekte)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- ontsteking-remmende middleen: o.a. prednison of een ander corticosteroïd
- pijnbestrijding: acetylsalicylzuur (o.a. Aspirine®) of een ander eenvoudige pijnstiller (= NSAID)
- bewegingsoefeningen (fysiotherapie)