Perifere zenuw-aandoening waarbij meerdere (= poly-) zenuwen (= neuronen) verspreid over het hele lichaam zijn aangedaan (= -pathie).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Tintelingen, branderige pijn vooral bij aanraking, gevoelloosheid voor pijn, trillingen en temperatuur, open (huid)zweren (= ulcus cruris), overbelasting van de gewrichten (= Charcot-gewrichten), spierverlies (= spier-atrofie) en spierzwakte (= myastehnia)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Infecties (o.a. difterie), auto-immuunreacties (o.a. syndroom van Guillain-Barré), suikerziekte waardoor tintelend en branderig gevoel in handen en voeten (= diabetische neuropathie), tumor, stofwisselingsaandoening (o.a. vitamine B-gebrek), nier-aandoening, vergiften,

zie ook:
- vormen
- behandeling

Terug naar perifere zenuw-aandoeningen