Dodelijk verlopende virusinfectie van het centrale zenuwstelsel. De betreffende virussen geven virus-ewitten (= prionen) af die zich kunnen binden aan het DNA in de cellen van de gastheer en zich daar kan vermeerderen. Hierdoor wordt de functie van de zenuwcellen zo ernstig verstoord dat de dood intreedt.

Mogelijke vormen van prion-ziekten (o.a.):
- Creutzfeld-Jacob-syndroom
- scrapie
- gekkekoeienziekte

Terug naar virus-infecties