Op jicht lijkende gewrichtsontsteking (= artritis) die wordt veroorzaakt door neerslag van van calcium-pyro-fosfaat-kristallen in de meestal knie-, pols- of andere grote gewrichten van armen en benen. De aandoening treedt voornamelijk op bij ouderen en komt bij mannen en vrouwen even vaak voor.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- regelmatige pijn-aanvallen
- aanhoudende (= chronische) pijn
- stijve gewrichten

NB. De verschijnselen van pseudo-jicht zijn meestal minder uitgesproken dan die bij jicht.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- hoge calcium-spiegels van het bloed (= hypercalciemie)
- hoog ijzer-gehalte van het bloed (= hemachromatose)
- lage magnesium-spiegels van het bloed
- te hoge schildklierhormoon-concentraties in het bloed (= hyper-parathyroidie)

zie ook:
- behandeling
- jicht

Terug naar gewrichtsontsteking (= artritis)