Geestelijke verschijnselen die worden gekenmerkt door plotselinge (= acute), aanhoudende (= chronische) of steeds terugkerende (= recidiverende) storende of bedreigende gevoelens, gedachten, gedragingen en/of lijden.
In Nederland hebben ca. 3 miljoenen mensen, d.w.z. ca. 20% van de bevolking, regelmatig voor kortere of langere duur psychische klachten.

Onderscheiden worden psychische aandoeningen die:
(1) niet of onvoldoende zelfstandig kunnen worden beheerst en/of aangepast
(2) matig tot zeer ernstig lijden kunnen veroorzaken bij de pati√ęnt zelf en/of mensen uit diens omgeving
(3) het dagelijkse functioneren in de privé en/of werksfeer matig tot zeer ernstig verstoren.

zie ook:
- vormen
- verschijnselen
- behandeling
- acceptatie
- diagnose
- oorzaken
- psychische problemen
- psyche

Terug naar ziekten