Mogelijke behandelingen van psychische aandoeningen (o.a.):
- psycho-therapie (= 'praten')
- hypnose (in combinatie met psychotherapie)
- psycho-farmaca (= 'pillen')
- elektroshock-therapie
- opname in een psychiatrische afdeling

NB
- Om de psychotherapie mogelijk te maken of te bevorderen worden vaak eerst psychofarmaca (o.a. anti-depressiva, angst-dempende middelen en antipsychotica) voorgeschreven ('eerst pillen dan praten')
- Voor een adequate behandeling van psychische aandoeningen (vooral die gepaard gaan met psychosen) kan een tijdelijke opname in de -al of niet gesloten- psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nodig zijn.

Terug naar psychische aandoeningen