Mogelijke oorzaken van psychische aandoeningen (o.a.):
- alcohol-misbruik (delier)
- dementie (Alzheimer)
- erfelijke aanleg (aangeboren)
- hard drugs
- hersen-aandoeningen
- hersen-beschadigingen (o.a. beroerte)
- jeugdtrauma's
- manische en manisch-depressieve stoornissen
- opvoedingsproblemen
- psychische overbelasting (burn out)
- schizofrene aandoeningen
- shock (neurogeen)
- soft drugs
- combinatie van oorzaken

NB.
- In de praktijk is vaak sprake van een combinatie van oorzaken
- De oorzaken van psychische aandoeningen kunnen al in het verre verleden zijn ontstaan (o.a. jeugdtrauma's).
- Bovengenoemde oorzaken kunnen elkaar versterken.

Terug naar psychische aandoeningen