Mogelijke verschijnselen bij psychische aandoeningen (o.a.):
- licht tot zeer ernstig geestelijk lijden (= psychische pijn)
- persoonlijke problemen: o.a. slaapproblemen, depressiviteit, achterstand in de emotionele en geestelijke (= intellectuele) ontwikkeling
- sociale problemen, waaronder relatie- en werkproblemen

NB.
- De verschijnselen bij psychische aandoeningen lopen qua aantal, aard en ernst zeer sterk uiteen.
- Vanwege de complexiteit van psychische aandoeningen zijn de bijbehorende verschijnselen vaak moeilijk van elkaar en van 'normale' karakter-uitingen te onderscheiden. Bovendien doen veel psychische verschijnselen zich voor (= manifesteren) bij meerdere psychische aandoeningen. Hierdoor is het vaak moeilijk om precies vast te stellen om welke psychische aandoening het gaat.

zie ook: diagnose

Terug naar psychische aandoeningen