Psychische klachten kunnen naar ernst worden onderverdeeld in:
- psychologische problemen: horen bij het dagelijkse leven, zijn tijdelijk van aard en behoeven meestal geen professionele psychische hulp. Als ze ernstig zijn en/of lang duren kan dat leiden tot psychische problemen.
- psychologische klachten (= ?psychische problemen?): horen bij het leven als zodanig; omkeerbaar (= reversibel); hevig en/of landurig zodat ze het normale leven storen; behandeling door een klinische psycholoog (= psycho-therapeut of mental coach) vaak nodig (bijv. relatie- en arbeidsconflicten).
- psychiatrische klachten (= ?ernstige psychische stoornissen?): ernstige inbreuk op het eigen leven en/of dat van anderen; vaak onomkeerbaar, behandeling door een psychiater (= medische specialist) nodig (bijv. schizofrenie).

De oorzaak van psychische klachten kan psychisch en/of lichamelijk zijn. In het laatste geval wordt gesproken van psycho-somatische klachten.

zie ook: psychische aandoeningen

Terug naar psychische problemen