Ernstige psychische aandoening (-ose = ziekte) die o.a. wordt gekenmerkt door verstoring van het contact met de werkelijkheid als gevolg van aantoonbaar onjuiste (= irreële) gedachten (= waan-ideeën), waarnemingen (= hallucinaties), wanen (bijv. stemmen horen) en afwijkend individueel en sociaal gedrag.
Psychosen ontstaan al of niet spontaan en kunnen niet door de patiënt worden voorkómen, beheerst of gecorrigeerd. Als gevolg daarvan is het normale, persoonlijke en sociale functioneren vaak ernstig verstoord. Psychosen komen vooral voor bij schizofrene aandoeningen, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben (zie oorzaken).
Bij een psychose is het gehalte aan dopamine (= neurotransmitter) in bepaalde hersengebieden te hoog.

zie ook:
- verschijnselen
- oorzaken
- behandeling
- psychotische aandoeningen
- schizofrene aandoeningen
- anti-psychotica

Terug naar psychische aandoeningen